4 + өрөө байр

BE SOLD ON EXPERTISE!
Түрээс
 • 244 м2
 • унтлагын өрөө
 • угаалгын өрөө
 • машины граш
 • 5,000,000
  Түрээс
 • 190 м2
 • 3 унтлагын өрөө
 • 3 угаалгын өрөө
 • машины граш
 • 4,000,000
  Худалдаа
 • 142,6 м2
 • 2 унтлагын өрөө
 • 2 угаалгын өрөө
 • машины граш
 • 550,000,000
  Түрээс
 • 244 м2
 • 0 унтлагын өрөө
 • 0 угаалгын өрөө
 • 2 машины граш
 • 7,000,000
  Худалдаа
 • 184 м2
 • 3 унтлагын өрөө
 • 3 угаалгын өрөө
 • 1 машины граш
 • 620,000,000
  Худалдаа
 • 164 м2
 • 3 унтлагын өрөө
 • 2 угаалгын өрөө
 • 1 машины граш
 • 262,000,000
  Худалдаа
 • 147.9 м2
 • 3 унтлагын өрөө
 • 3 угаалгын өрөө
 • машины граш
 • 502,000,000
     Шууд холбогдох: +976-9911-0629, +976-7577-7770