4 + өрөө байр

BE SOLD ON EXPERTISE!
Худалдаа
 • м2
 • 3 унтлагын өрөө
 • 2 угаалгын өрөө
 • 2 машины граш
 • 420,000,000
  Худалдаа
 • 110.58 м2
 • унтлагын өрөө
 • угаалгын өрөө
 • машины граш
 • 221,160,000
  Худалдаа
 • 149,35 м2
 • 3 унтлагын өрөө
 • 2 угаалгын өрөө
 • машины граш
 • 260,000,000
  Худалдаа
 • 171.23 м2
 • 4 унтлагын өрөө
 • 3 угаалгын өрөө
 • 1 машины граш
 • 513,690,000
  Худалдаа
 • 111 м2
 • 3 унтлагын өрөө
 • 2 угаалгын өрөө
 • 1 машины граш
 • 266,400,000
  Худалдаа
 • 97 м2
 • 3 унтлагын өрөө
 • 2 угаалгын өрөө
 • 2 машины граш
 • 160,050,000
  Худалдаа
 • 139,94 м2
 • 3 унтлагын өрөө
 • 3 угаалгын өрөө
 • 2 машины граш
 • 398,829,000
  Худалдаа
 • 122 м2
 • 3 унтлагын өрөө
 • 2 угаалгын өрөө
 • 2 машины граш
 • 878,400,000
  Худалдаа
 • 107 м2
 • 3 унтлагын өрөө
 • 2 угаалгын өрөө
 • 1 машины граш
 • 230,000,000
  Page 1 of 512345
     Шууд холбогдох: +976-9911-0629, +976-7577-7770