2 өрөө байр

BE SOLD ON EXPERTISE!
Худалдаа
 • 55.04 м2
 • унтлагын өрөө
 • угаалгын өрөө
 • машины граш
 • 154,112,000
  Худалдаа
 • 54 м2
 • унтлагын өрөө
 • угаалгын өрөө
 • машины граш
 • 140,400,000
  Худалдаа
 • 65.23 м2
 • унтлагын өрөө
 • угаалгын өрөө
 • машины граш
 • 172,859,500
  Худалдаа
 • 62.73 м2
 • 1 унтлагын өрөө
 • 1 угаалгын өрөө
 • 1 машины граш
 • 188,190,000
  Худалдаа
 • 71 м2
 • 1 унтлагын өрөө
 • 2 угаалгын өрөө
 • машины граш
 • 159,750,000
  Худалдаа
 • 41.9 м2
 • 1 унтлагын өрөө
 • 1 угаалгын өрөө
 • машины граш
 • 104,750,000
  Худалдаа
 • 63 м2
 • унтлагын өрөө
 • угаалгын өрөө
 • машины граш
 • 151,200,000
  Худалдаа
 • 63м2 м2
 • 1 унтлагын өрөө
 • 1 угаалгын өрөө
 • 1 машины граш
 • 151,200,000
  Худалдаа
 • 49.67 м2
 • 1 унтлагын өрөө
 • 1 угаалгын өрөө
 • машины граш
 • 91,889,500
  Page 1 of 512345
     Шууд холбогдох: +976-9911-0629, +976-7577-7770