Таны биднийг борлуулж чадна гэсэн итгэл, борлуулахын төлөө хичээх бидний зүтгэл

— АМЖИЛТТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА —

Борлуулан зуучлуулахыг бид 2 төвшинд авч үздэг.

1. Өөрсдийн амьдарч буй байраа борлуулах
2. Анхдагч зах зээлээс буюу барилгын гүйцэтгэгчээс шууд 100 хувь борлуулалтыг хариуцан гүйцэтгэх

Аль ч тохиолдолд үл хөдлөх хөрөнгийг борлуулахад бид нэг зарчмыг баримталдаг. Бид “Би өөрөө энд амьдарвал яах уу?” Гэдэг нүдээр харж, үнэлж бас сонгодог.

Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулах дэс дараалал:

 • Үл хөдлөх хөрөнгөө үзэж танилцах
 • Үнэлгээ хийн зураг авах
 • Evaluation form бөглөх буюу бидний өөрсдийн судалгаа хийгдэнэ
 • Тооцоо болон төлөвлөгөө & маркетинг 
 • Харилцагчидтай тохиролцон гэрээ хийх
 • Таны байрыг зарагдах гэж буй мэдээллийг өөрсдийн сувгаар түгээх буюу зар тавих
 • Харилцагчдад үзүүлэх холбож өгөх
 • Байр зарагдсаны дараа байр худалдаж авсан хүмүүст бид тавилга болон гал тогооны хэрэгслийн дэлгүүрүүдийн хямдралын карт бэлэглэдэг.

Зуучлалын хөлс борлуулалт:

01.

Орон сууц:

 • Үнийн дүн 300 саяас доош 2%
 • Үнийн дүн 300 саяас дээш 5%
 • Объект, хаус: 5%
 • Газар: 5%
 • Хотхоны борлуулалт: 1,5%-3%
 • Бусад зуучлалтай хамтран ажиллах 1%-2%
 • Referral Fee буюу хэрэглэгч холбож өгөх 100.000MNT
02.

Зуучлалын хөлс түрээс

 • 1 сарын түрээсийн төлбөртэй тэнцэнэ: /1жилээс дээш хугацаанд байрших хэрэглэгч олж өгөх/
 • Түрээсийн зөвлөгөө: FREE
 • Түрээсийн менежмент: Тухайн төслөөсөө шалтгаална.
 • Түрээсийн байрны цэвэрлэгээ: 50,000MNT-100.000MNT
 • Түрээсийн байрны төлөвлөлт, тохижуулалт, интерьер: м2 нь 300,000MNT-500,000MNT
03.

Нэмэлт үйлчилгээ

 • Олон улсын борлуулалт: 1%-2%
 • Олон улсад үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авахаар судлуулах: 200,000MNT
 • Олон байрны борлуулалт: 2%-4%
 • Үл хөдлөх хөрөнгөө борлуулах зөвлөгөө: FREE
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн маркетинг хийлгэх: 1сая-30сая
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн зар байршуулах: 200,000MNT
 • Борлуулагчдыг сургах сургалт: 1 өдөр 2сая /А. Урангоо/
 • Дуудлагын нотариатын үйлчилгээ: 50 000MNT